Akademia Internetowego Przedsiębiorcy!

Działalność nierejestrowana. Czym jest i jak ją założyć?

Photo of author

Założenie swojej pierwszej działalności gospodarczej jest stresujące i wiąże się z różnymi kosztami. Nie każdy początkujący przedsiębiorca jest w stanie podjąć takie ryzyko. Na szczęście istnieje sposób na przetestowanie swojego biznesu przed założeniem firmy. Jest nim działalność nierejestrowana.

Początkujący przedsiębiorcy często boją się, że ich pomysł na biznes okaże się nieudany. Dodatkowe koszty, ogromny napływ obowiązków i niepewność dotycząca sukcesu sprawia, że wiele osób decyduje się pozostać przy pracy na etat, rezygnując tym samym ze swoich ambitnych planów i pięknych marzeń. Wiele z tych osób nie wie, że może najpierw przetestować swój pomysł na biznes. Działalność na próbę ma charakter zarobkowy i nie wymaga rejestrowania. Jest to doskonały sposób na bezpieczne sprawdzenie swoich szans na powodzenie.

Warunki założenia działalności nierejestrowanej

Istnieją zaledwie dwa proste warunki, które trzeba spełniać, aby móc założyć działalność na próbę: – warunek czasowy – działalność nierejestrowaną może założyć jedynie osoba, która nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat – warunek dochodowy – przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekraczać połowy miesięcznego wynagrodzenia za pracę (brutto). Od 1 stycznia 2023 roku minimalna płaca wynosi 3490 zł, czyli przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną nie może w skali miesiąca zarobić więcej niż 1745 zł, a od tej kwoty należy odprowadzić podatek dochodowy (PIT-36). Jeśli zostanie przekroczona kwota stanowiąca połowę minimalnej miesięcznej pensji, to przedsiębiorca ma 7 dni na zarejestrowanie swojej działalności.

Kto ma możliwość założenia działalności nierejestrowanej?

Wiele osób może swobodnie założyć własną działalność na próbę. Ograniczenia nie są duże i większość osób z pewnością jest w stanie je spełnić. Kto może założyć działalność nierejestrowaną? Poniżej znajdują się wymagania: – osoba bezrobotna – osoba pracująca na etat – osoba ucząca się (do 26 roku życia) – osoba, która nie była wpisana do CEIDG w okresie od 30 kwietnia 2017 do 29 kwietnia 2018 – osoba, która została wykreślona z CEIDG (nawet jeśli prowadziła działalność w okresie od 30 kwietnia 2017 do 29 kwietnia 2018) – osoba, która nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat Warto mieć również na uwadze, że działalności na próbę nie mogą założyć spółki. Działalność nierejestrowana nie może być prowadzona również w sytuacji, gdy wymaga ona koncesji, wpisu do działalności ewidencjonowanej lub zezwolenia.

Działalność nierejestrowana – podatki, obowiązki i korzyści

Osoba prowadząca działalność na próbę zwolniona jest z wielu skomplikowanych procedur, obowiązków i płatności. Dzięki temu jest to doskonały sposób na spokojne i bezpieczne przetestowanie swojego nowego pomysłu na biznes.

Podatki

Pierwszą zaletą prowadzenia działalności nierejestrowanej jest zwolnienie z opłat na rzecz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Dodatkowo nie ma obowiązku płacenia podatku VAT ani zaliczek na podatek, co spowodowane jest zwolnieniem podatkowym. Jedynym wymogiem podatkowym jest coroczne opłacanie podatku dochodowego (PIT-36). Ponieważ jest to prosta czynność, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie ma potrzeby zatrudniania księgowej ani księgowego.

Uproszczona ewidencja sprzedaży

Prowadząc działalność na próbę, trzeba również zadbać o uproszczoną ewidencję sprzedaży. Jest to bardzo proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Trzeba jedynie wykazać się systematycznością i dbałością o szczegóły. Chociaż przepisy nie określają dokładnych wytycznych dotyczących prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, to przyjęte jest, że musi ona zawierać następujące informacje: – data sprzedaży – kwota sprzedaży – liczba porządkowa – wartość narastającą sprzedaży – podsumowanie kwoty sprzedaży (dziennie i miesięczne) – uwagi do sprzedaży (jeśli występują) Wszystkie informacje dobrze jest zapisywać od razu po dokonaniu transakcji, aby później o czymś nie zapomnieć lub nie pogubić się w kolejnych liczbach. Skrupulatne prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży jest bardzo ważne z dwóch powodów: – ustalenie miesięcznego obrotu (pozwala na uniknięcie przekroczenia maksymalnego progu zarobku dla danego miesiąca) – brak ewidencji sprzedaży lub jej nieczytelne prowadzenie sprawia, że organ podatkowy samodzielnie określa kwotę podatku należnego, co rzadko jest opłacalne Uproszczoną ewidencję sprzedaży można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Obie metody mają swoje zalety i wady. Wersja elektroniczna jest zdecydowanie czytelniejsza i umożliwia łatwe podsumowanie całego miesiąca. Wymaga jednak robienia również kopii zapasowej, która uchroni przed utratą danych (na przykład wskutek uszkodzenia urządzenia czy wirusa). Wersja papierowa jest mniej czytelna i łatwiej ją zgubić, ale z drugiej strony ma swoich zwolenników ze względu na to, że zawsze może być pod ręką.

Rozliczanie PIT-36

Chociaż sprawy podatkowe zawsze spędzają sen z powiek i są powodem stresu, to w przypadku zeznania PIT-36 nie ma czego się obawiać. Na formularzu znajduje się wyraźnie oznaczona rubryka „działalność nierejestrowana„, w której należy wpisać sumę przychodów z działalności. Istnieje także możliwość odliczenia niektórych kosztów, takich jak zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności na próbę. Z tego powodu ważne jest, żeby przechowywać wszystkie paragony i faktury, ponieważ koszty muszą być udokumentowane.

Działalność nierejstrowana – obowiązki przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności nierejestrowanej wiąże się również z obowiązkami, których musi przestrzegać każdy przedsiębiorca: – rozliczanie podatku dochodowego PIT-36 – wystawianie faktur lub rachunków (na życzenie klienta) – prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży – przestrzeganie praw konsumenta (prawo reklamacji, naprawy i zwrotu, a także odstąpienia od umowy w czasie 14 dni, jeśli została zawarta na odległość)

Zakończenie działalności nierejestrowanej

Jest to jedna z najprostszych czynności. Chcąc zakończyć działalność nierejestrowaną, wystarczy przestać sprzedawać swoje produkty lub usługi. Oczywiście należy wcześniej zrealizować wszystkie zamówienia, które były złożone przez klientów. Jeśli wszystko jest na bieżąco, to zakończenie prowadzenia działalności nierejestrowanej może odbyć się w dowolnej chwili i nie wymaga żadnych dokumentów, zgłoszeń, ani formularzy.